Det grønne partnerskab

ØleåstienRestaureringen af Øle Å er lokalt forankret i en partnerskabsaftale mellem skovejeren og en række interesseorganisationer.

På de følgende sider kan du læse mere om hvad Det Grønne Partnerskab er og hvordan det deltager i Øle Å projektet. Der vil løbende blive lagt referater op fra afholdte møder.

Du kan læse mere generelt om partnerskaber på Naturstyrelsens hjemmeside.