Økologisk restaurering af det øvre Øle Å

En donation fra VILLUM Fonden har muliggjort en økologisk restaurering af det øvre Øle Å på Bornholm. Projektet ledes af forskere fra Københavns Universitet, og gennemføres i årene 2013-2017 i samarbejde med det lokale Grønne Partnerskab i Poulsker Plantage. I nærheden af projektet foregår også andre forskningsprojekter i relation til skovforvaltning og naturpleje. Læs mere på denne hjemmeside.

Det Grønne Partnerskab

Restaureringen af Øle Å er lokalt forankret i et grønt partnerskab mellem skovejeren og en række interesseorganisationer. 

Forskningsområder

Flere forskningsområder afdækkes i projektet. Du kan læse mere om blandt andet biodiversitet og jordbundsprocesser.