Kontakt

Forskere ved Øle Å

Henvendelse kan rettes til:

Jonas Morsing
Ph.d.-studerende
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, SCIENCE
Rolighedsvej 23
1958 Frederiksberg C
Email: jmt@ign.ku.dk
Tlf. 3533 0739
Fax 3533 1508

Øle Å projektet koordineres fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, SCIENCE, Københavns Universitet og ledes af professor Jørgen Bo Larsen (jbl@ign.ku.dk).