20. januar 2016

Øle Å projektet set fra luften

Overblik

På en tur gennem Poulsker Plantage vil indgrebet langs Øle Å opleves i små bidder, med mindre man da går turen langs Øle Å stien. I modsætning kan man fra luften tydeligt erkende omfanget af indgrebet, som det fremgår af nye luftfotos. Samtidigt ses også de områder hvor rødgran indtil videre står tilbage, for at der kan foretages sammenligningsmålinger.

Luftfoto af Øle Å før fældningen

Luftfoto af Øle Å efter fældningen

Det ses på disse luftfotos hvordan den nu fritlagte skovbund lyser op langs det meste af øvre Øle Å. Øverste billede er fra foråret 2013, nederste er fra foråret 2015. © Geodatastyrelsen.

Nogle steder står løvtræer tilbage langs åen

På dette stræk af øvre Øle Å ses som en grålig skygge at der nærmest åen står en del løvtræer og buske tilbage. Billedet er fra foråret 2015 inden løvspring, således at kun nåletræerne er grønne. Det bemærkes derved også at der står nåletræer tilbage nærmest åen. Disse er blevet slået ihjel ved ringning, og vil blive til gavn for fugle, insekter og svampe i løbet af en årrække. © Geodatastyrelsen

Et referencestræk uden indgreb og et stræk hvor alt er væk

På dette billede ses et stræk af øvre Øle Å hvor granskoven stod så tæt at der her efter indgrebet er helt åbent. Åens naturligt slyngede forløb erkendes tydeligt. Til venstre begynder et stræk hvor granskoven står som før indgrebet, et såkaldt referencestræk. I midten mod NNV er enkelte grantræer i den blottede rand væltet i vinden. © Geodatastyrelsen.